Projekty wykonawcze

Firma MP11 sporządza dokumentację wykonawczą na potrzeby realizacji inwestycji.

Projekty Wykonawcze realizowane są zawsze, nie zależenie od założeń projektów budowlanych.

 

Dokumentacja sporządzana jest na licencjonowanym oprogramowaniu firmy Autodesk i przekazywana jest do realizacji w formie papierowej oraz elektronicznej.

Cechujemy się natychmiastowym wprowadzaniem zmian w projektach wykonawczych powstałych w wyniku korekt branżowych i szybkim dostarczaniem rewizji rysunkowych na Budowę.

Nasze opracowania spełniają wszystkie warunki jakim powinna odpowiadać dokumentacja techniczna.

 

Projekty Wykonawcze

to podstawa dobrej konstrukcji lub jej optymalizacji.

 

Jednocześnie prowadzimy autorski nadzór na realizacją projektu. Nasza dokumentacja cechuje się przejrzystością i łatwością odczytu. Wykazy stali zawierają kształty prętów co w znacznym stopniu ułatwia przekazanie opracowania na potrzeby realizacji.

Wykonujemy rysunki szalunkowe w skali 1:100 oraz 1:50. Szczegóły oraz przekroje w skali 1:25. W szczególnych przypadkach wykonujemy elementy w innych skalach.

Sporządzamy rysunki zbrojeniowe w skali 1:50 oraz elementy szczególne i przekroje w skali 1:25. Na specjalne życzenie możemy wykonać dokumentacje w dowolnej skali.

 

Projekty Wykonawcze

są sporządzone w profesjonalny sposób przez wykwalifikowaną kadrę inżynierów - konstruktorów